Regulamin

 

1. Autor bloga zastrzega sobie prawo do nie publikowania komentarzy, bez podania przyczyny.

2. W szczególności nie będą publikowane komentarze, które:
– zawierają wulgaryzmy,
– obrażają autora bloga, komentujących lub inne osoby,
– obrażają jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową,
– pozbawione są jakiejkolwiek logicznej treści,
– ingerujące w życie prywatne osób, zwłaszcza niepublicznych.

3. Komentarze mogą być anonimowe, lecz powinny być podpisane: imieniem, inicjałami, pseudonimem (nickiem). Chodzi o ułatwienie innym komentatorom odnoszenie się do opublikowanych już komentarzy. Jeżeli pod danym postem wypowiada się więcej anonimowych i zarazem w żaden sposób nie podpisanych osób, dyskusja staje się wówczas dość trudna. Wymóg podpisywania się nie łamie przywileju anonimowości!

4. Komentator publikuje na stronach komentarze, opinie oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność.

5. Niedopuszczalne jest podejmowanie w komentarzach działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

6. Autor bloga prosi o przestrzeganie następujących reguł:
– komentarz w miarę możliwości powinien być rzeczowy, pozbawiony argumentów ad personam,
– staramy się nie przekraczać granicy między ironią, tonem prześmiewczym a świadomym prowokowaniem do kłótni,
– staramy się pisać w miarę poprawną polszczyzną, w sposób logiczny i zrozumiały,
– nie wprowadzamy wątków zupełnie nie związanych z tematyką postu,
– nie zamieszczamy kilku komentarzy naraz,
– komentarze powinny być w miarę możliwości zwięzłe, niezbyt długie, niezniechęcające swymi rozmiarami do ich lektury.

7. Za treść komentarzy administrator nie ponosi odpowiedzialności.

8. Użytkownik zamieszczający post na blogu, ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie zamieszczane za pomocą swojego loginu treści i jednocześnie akceptuje przejęcie na siebie wszelkich roszczeń sądowych i skutków roszczeń, w przypadku pojawienia się jakichkolwiek roszczeń osób fizycznych lub podmiotów prawnych, wynikłych z zamieszczenia przez Użytkownika postu lub innej treści na blogu.

9. Informacje zawarte w blogu mają charakter marketingowy, edukacyjny oraz informacyjny. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach bloga w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.

10. Właściciel bloga zastrzega sobie prawo do samodzielnego decydowania o zawartości Portalu, dokonywania w nim zmian i modyfikacji bez konieczności informowania o nich użytkowników, a także do okresowego lub całkowitego wycofania danego materiału, jego elementu lub całego bloga z użytkowania w sieci Internet.

11. Autor bloga zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich upublicznienia.